Hvad er et pantebrevslån?

På denne side finder du alt, hvad du bør vide om pantebrevslån. Det kan være en sand jungle at finde det bedste boliglån på markedet, og det ønsker vi at hjælpe med.  Derfor har vi neden for samlet alt, hvad du bør vide om pantebrevslån.

Du kan både læse om hvad et pantebrev indeholder, hvordan det tinglyses og selvfølgelig hvad det koster.

Du kan også vælge at se 1 eller flere af vores 3 videoer, hvor vi svarer på nogle af de oftest stillede spørgsmål, som vi får fra vores kunder.

Vi er selv eksperter i at finansiere boligkøb via pantebreve til rigtigt fordelagtige priser.  Du har derfor også mulighed for at indhente et gratis tilbud på, hvad det vil koste at hjælpe dig med at finansiere købet af din drømme bolig.  Alle vores tilbud er selvfølgelig helt gratis, og du forpligter dig ikke til noget.

Rigtig god fornøjelse.

 

Pantebrevslån som alternativ boligfinansiering

Et pantebrevslån er et privat lån, du tager udenom banken. Du kan tage et pantebrevslån, hvis du køber fast ejendom, og dermed stiller sikkerhed i den bolig du finansierer med lånet.

 

Har banken sagt nej?

Et pantebrevslån er et meget populært alternativ til de klassiske boliglån og realkreditlån, som i nogle tilfælde kan være svære at få. Det er specielt, hvis du kigger på ejendomme udenfor de store byer, at det kan være svært at få et lån i banken. Uden for de større byer bliver boligmarkedet betegner som værende mere ’usikkert’ end i de store byer, hvor man nemmere kan få solgt sin bolig igen.

Specielt de seneste år er bankerne blevet mere tilbageholdende omkring, hvem de låner til, samt hvor mange penge de låner ud. Som en konsekvens heraf, bliver pantebrevslån mere og mere populære.

 

Pantebreve i fast ejendom

Når du tager et pantebrevslån, får det selskab, du låner penge af, pant i boligen. Derved stiller du en andel af din boligs værdi, tilsvarende værdien af dit lån, som sikkerhed herfor. Sagt på en anden måde, er et pantebrev et gældsbrev, hvor du stiller sikkerhed i din bolig overfor dem, du har lånt penge af.

Hvis du som låntager ikke overholder betalingsforpligtelserne, kan långiver vælge at få ejendommen sat på tvangsauktion, så gælden kan blive helt eller måske delvist indfriet. På den måde, kan långiver gøre brug af den sikkerhed, der tilfalder ham i et pantebrevslån.

 

Praktisk omkring pantebrevslån

Det er muligt at optage et pantebrevslån gennem såvel private pantebrevsselskaber og via en bank, der formidler denne type lån. Kravene er de samme hos begge parter.

Det private pantebrevsmarked har tidligere været kendt som ”Det grå pantebrevsmarked”, da kvaliteten af de udbydere, der var på markedet, ikke var lige så høj, som den er i dag.

Pantebrevslån har derfor længe haft et dårligt ry, men med internettets udbredelse i dag er panterbrevsmarkedet helt anderledes end det var før i tiden.

Hvis du bruger formularen i toppen af denne side, får du kun tilbud fra anerkendte firmaer og du kan derfor være sikker på, at de lånetilbud du får her er godkendte og af høj kvalitet.

 

Indhent gratis og uforpligtende lånetilbud

- og få svar inden for 24 timer

Indhent lånetilbud

 

Tinglysning af pantebrev

Enhver form for pantebrevslån skal tinglyses for at være gyldigt. I dag foregår tinglysningen digitalt. Som låntager skal du derfor betale tinglysningsafgifter, som både er et fast beløb samt en procentsats af størrelsen på lånet.

Når pantebrevet er tinglyst kan alle se, hvad der er tinglyst af lån ved at kigge på tinglysning.dk Pantebrevet fungerer hermed som det juridiske dokument, der viser, at en del af ejendommen er pantsat til en gældsforpligtelse.

Der kommer dermed også lidt ekstra udgifter, når der tages et pantebrevslån i forbindelse med tinglysning, og det kan derfor ikke altid betale sig for mindre lån. Men det kommer helt an på hvilken rente du kan få på dit pantebrevslån og det er derfor altid en fordel at få et tilbud på et pantebrevslån, som du kan sammenligne med andre mulige lån.

 

Hvad indeholder et pantebrev typisk?

Et almindeligt pantebrev vil normalt indeholde følgende:

  • Vilkårene om forrentning
  • Afdrag
  • Løbetid

Når du tegner et pantebrev, er det især vigtigt at være opmærksom på vilkårene for netop dit pantebrev, herunder indfrielsesbetingelserne. Det er bedst at få et pantebrevslån, som du til enhver tid kan indfri, hvis din økonomiske situation skulle ændre sig og du dermed står med flere penge på hånden. Hvis du er så heldig at komme i en situation, hvor du har mulighed for at betale hele lånet ud, er det langt det bedste at gøre, da du på den måde sparer mange penge på renter.

Det er samtidig også vigtigt at være opmærksom på den afregningskurs, som pantebrevslånet tegnes til. Afregningskursen er den kurs, som der bruges til lånets stiftelse.

Ydermere er det vigtigt at kigge på de årlige omkostninger i procent – ÅOP.

ÅOP er de reelle omkostninger i forbindelse med lånet, og viser alle omkostninger, der er forbundet med lånet i hele lånets løbetid. Tallene bliver vist som procent pr. år.

ÅOP er vigtigt at holde øje med, da du kan bruge det tal til at sammenligne forskellige långivers tilbud på et pantebrevslån.

ÅOP kan dermed hjælpe dig med at overskue hvilket pantebrevslån der vil være bedst for dig at vælge.

 

Der findes forskellige typer af pantebrevslån

Overordnet findes der 3 udbredte typer af pantebrevslån, som kan være relevante, for dig, hvis du leder efter finansiering til dit boligkøb.

 

Realkreditpantebreve

Et realkreditpantebrev er et gældsbrev, som bliver brugt som sikkerhed af realkreditinstitutter, når de udsteder lån. Sikkerheden sættes i låntagers faste ejendom.

Ved et realkreditpantebrev er der både sikkerhed i panten af den faste ejendom og samtidig udstødes et gældsbrev, hvor køber erkender at skylde penge til realkreditinstituttet.

 

Sælgerpantebreve

Et sælgerpantebrev etableres ved at køber af en ejendom erklærer at skylde penge til sælgeren af ejendommen, i stedet for at betale hele beløbet. Til gengæld stilles sælger sikkerhed i at have pant i boligen. Dette betyder, at køberen løbende betaler den resterende del af købesummen til aftalte rater og med renter, ligesom hvis der var taget et ’normalt’ lån.

I mange tilfælde vælger sælgeren af boligen at sælge pantebrevet videre til en bank eller et andet realkreditinstitut. Dette udløser typisk et lille tab for sælger, som til gengæld får pengene i hånden med det samme.

 

Ejerpantebreve

Et ejerpantebrev laves typisk af ejeren af en fast bolig, som opretter et pantebrev for at stille sikkerhed for et lån hos et pengeinstitut. Ejerpantebreve bliver derfor brugt til dem, der gerne vil tage et lån i deres bolig.

Ejeren af ejerpantebrevet er både debitor og kreditor for pantebrevet. Derudover kan ejeren vælge at overdrage ejerpantebrevet til en anden part, typisk et pengeinstitut, som til gengæld låner penge til ejeren af pantebrevet. Pengeinstituttet får på den måde en underpanteret i pantebrevet, som kan bruges som sikkerhed til lånet.

Når ejerpantebrevet tinglyses står ejeren både som debitor og kreditor, mens den der modtager sikkerheden vil tinglyses som underpanthaver.

Det er i nogle tilfælde muligt at få en lavere rente til et lån, hvis du kan stille sikkerhed i din bolig med et ejerpantebrev.

 

Betal hurtigt af – 10, 20 eller 30 år

Hvis du laver et pantebrevslån hos et pengeinstitut, er det en god idé at betale lånet af så hurtigt, som du kan.

Grunden til at man bør betale et pantebrevslån hurtigt af er, at et pantebrevslån typisk har en højere rente, end hvis du tager et lån i banken.

En god løbetid på et pantebrevslån vil være 10, 20 eller 30 år. Men som ved de fleste andre lån gælder; jo længere løbetid – jo mere koster det.

 

Indhent gratis og uforpligtende lånetilbud

- og få svar inden for 24 timer

Indhent lånetilbud

 

Fast eller variabel rente?

Når du skal have et pantebrevslån, skal du tage stilling til om du ønsker en fast eller variabel rente.

Det er dig, som låntager, der vælger, hvilken renteform du ønsker. Her er det er vigtigt, at du overvejer forskellene nøje, for at få den rente på dit lån, der passer bedst til din økonomi.

 

Hvornår skal man vælge fast rente?

Du skal vælge fast rente, hvis du forventer at renterne stiger og helst vil undgå at stige i ydelse. Du skal altså vælge fast rente hvis du helst vil betale det samme beløb i ydelse hver måned, så længe du har lånet.

 

Hvornår skal man vælge variabel rente?

Hvis du derimod tror at renten vil falde eller holde sig nogenlunde der, hvor den er nu, skal du vælge en variabel rente. Hvis du vælger variabel rente, er det vigtigt, at du har råd til at stige i ydelse i det tilfælde renten stiger.

Du kan samtidig også være heldig at renten falder, og du dermed skal betale mindre.

De fleste vælger et pantebrevslån med fast rente, da det er det sikre valg. Med en fast rente ved du præcist, hvad du skal betale hver måned, og der er ikke samme risiko som ved variabel rente.

 

Pantebrevslån med afdragsfrihed

I dag kan du også tegne et pantebrevslån med afdragsfrihed i de første år.

Når et pantebrevslån er afdragsfrit betyder det, at du kun skal betale renten og ikke betale på selve afdraget så længe pantebrevet står som afdragsfrit.

Du kan fx få et pantebrevslån, hvor du de første ti år kun betaler rente på lånet og herefter begynder at betale af på selve afdraget. Det betyder, at din månedlige betaling vil stige markant efter de første ti år, da du herefter begynder at betale af på selve afdraget samtidig med at der også skal betales rente.

Hvis du vælger et afdragsfrit pantebrev, er det vigtigt, at din økonomi kan klare at den månedlige ydelse vil stige, når pantebrevet ikke længere er afdragsfrit.

At vælge et afdragsfrit pantebrevslån er oftest en god forretning, hvis du allerede har lån med en højere rente, som du skal betale af først, før der er plads til at betale yderligere af på pantebrevslånet.

 

Muligheder for at låne i friværdi med pantebrevslån

Hvis du har en bolig med friværdi, har du mulighed for at optage et pantebrevslån i den friværdi, der er i boligen. Friværdien i boligen er de penge, som du ville stå med på hånden, hvis du solgte boligen lige nu.

Hvis du har gæld i boligen, vil du derfor have mindre friværdi end ellers.

Hvis du gerne vil frigøre den friværdi, der ligger i din bolig, kan du gøre det ved at tage et pantebrevslån i friværdien. Hvor stort et lån du kan tage i friværdien og hvor lav en rente du kan få på lånet kommer an på hvad din bolig bliver vurderet til og din økonomiske situation.

Muligheden for at tage et pantebrevslån i friværdien i din bolig. kan bruges til mange forskellige ting.

Du kan fx udnytte muligheden til at omlægge andre lån, som evt. har en højere rente. Hvis du fx har et forbrugslån eller et kviklån som har høje renter, kan du ved at bruge friværdien i din bolig til at tage et pantebrevslån, som du kan bruge til at indfri de dyre lån.

Du kan oftest få en lavere rente på et pantebrevslån sammenlignet med fx kviklån, da du stiller sikkerhed i boligen ved et pantebrevslån. Hvis du indfrier de dyre lån, og i stedet skal betale af på pantebrevslånet, vil du derfor få et større rådighedsbeløb om måneden og det er derfor en god måde at udnytte friværdien i din bolig på.

 

Hav et budget klar til ansøgningen

Ligesom hvis du skal i banken og ansøge om et lån, er det afgørende, at du har et budget klar, når du ansøger om et pantebrevslån.

Selvom det er nemmere at få et pantebrevslån, da du stiller sikkerhed med ejendommen, er det vigtigt for långiver, at du viser, at du rent faktisk kan betale tilbage på lånet. Det er bestemt ikke långiverens ønske, at I skal ud i en tvangsauktion og derfor betyder det meget, at du viser at du har styr på din økonomi og kan betale tilbage.

 

Indhent gratis og uforpligtende lånetilbud

- og få svar inden for 24 timer

Indhent lånetilbud

 

Kontakt os i dag og få hjælp til at vælge det rette lån

Hvis du stadig har noget du er i tvivl om, så tag endelig fat i os. Vi har selv mange års erfaring med pantebrevslån og kender markedet ud og ind. Vi sidder altid klar til at hjælpe jer med at finde det helt rette lån, der passer til jeres drømme og økonomi.