Pantebrevslån

Få et uforpligtende tilbud

Du vil altid få et tilbud hurtigt, så du kan komme videre med købet af drømmeboligen. Tilbuddet er selvfølgelig helt gratis, og du forpligter dig ikke til noget, ved at indhente et tilbud her – du har altid muligheden for at sige nej tak, hvis det ikke var det, som du forventede:

Pantebrevslån som alternativ boligfinansiering

Et pantebrevslån er et lån, du tager udenom banken og derved på det private marked. Du kan tage et pantebrevslån, hvis du køber fast ejendom, og dermed stiller sikkerhed i den bolig du finansierer med lånet.

Har banken sagt nej?

Et pantebrevslån er en alternativ lånemulighed til de klassiske boliglån og realkreditlån, som i nogle tilfælde kan være svære at få. Det er specielt, hvis du kigger på ejendomme udenfor de store byer, at det kan være svært at få et lån i banken. Boligmarkedet her er nemlig mere ’usikkert’ end i de store byer, hvor man nemmere kan få solgt sin bolig igen uden tabt og dermed indfri sit lån.

Specielt de seneste år er bankerne blevet mere stramme omkring, hvem de låner til samt hvor mange penge de låner ud. Som en konsekvens heraf, bliver pantebrevslån mere og mere populære. Pantebrevslån er særligt udbredte udenfor de store danske byer, hvor bankerne er mere tilbøjelige til at takke nej til din låneansøgning.

Pant i boligen

Når du tager et pantebrevslån, får det selskab, du låner penge af, pant i boligen. Derved stiller du en andel af din boligs værdi, tilsvarende værdien af dit lån, som sikkerhed herfor. Sagt på en anden måde, er et pantebrev et gældsbrev, hvor du stiller sikkerhed i din bolig overfor dem, du har lånt penge af.

Hvis du som låntager ikke overholder betalingsforpligtelserne, kan långiver vælge at få ejendommen sat på tvangsauktion, så gælden kan blive helt eller måske delvist indfriet. På den måde, kan långiver gøre brug af den sikkerhed, der tilfalder ham i et pantebrevslån.

Praktisk omkring pantebrevslån

Det er muligt at optage et pantebrevslån gennem såvel private pantebrevsselskaber som via en bank, der formidler denne type lån. Kravene er de samme for begge muligheder.

Et pantebrev skal tinglyses i ejendommen, og du som låntager skal i den forbindelse betale tinglysningsafgifter. Pantebrevet fungerer hermed som det juridiske dokument, der viser at en del af ejendommen er pantsat til en gældsforpligtelse.

Hvad indeholder et pantebrev typisk?

Et almindeligt pantebrev vil normalt indeholde følgende:

  • vilkårene om forrentning
  • afdrag
  • løbetid

Forskellige typer af pantebrevslån

Der findes forskellige typer af pantebrevslån, som kan være relevante, for dig, at kigge på, hvis du overvejer at finansiere dit boligkøb ved brug af denne mulighed. De tre mest almindelige typer er realkreditpantebrev, sælgerpantebrev og ejerpantebrev, som vil blive beskrevet nedenfor:

Realkreditpantebrev

Et realkreditpantebrev er et gældsbrev, som bliver brugt som sikkerhed af realkreditinstitutter, når de udsteder lån. Sikkerheden sættes i låntagers faste ejendom.

Ved et realkreditpantebrev er der både sikkerhed i panten af den faste ejendom og samtidig udstødes et gældsbrev, hvor køber erkender at skylde penge til realkreditinstituttet.

Sælgerpantebrev

Et sælgerpantebrev etableres ved at køber af en ejendom erklærer at skylde penge til sælgeren af ejendommen, i stedet for at betale hele beløbet. Til gengæld stilles sælger sikkerhed i at have pant i boligen. Dette betyder, at køberen løbende betaler den resterende del af købesummen til aftalte rater og med renter, ligesom hvis der var taget et ’normalt’ lån.

I mange tilfælde vælger sælgeren af boligen at sælge pantebrevet videre til bank eller andet realkreditinstitut. Dette udløser typisk et lille tab for sælger, som til gengæld får pengene i hånden med det samme.

Ejerpantebrev

Et ejerpantebrev laves typisk af ejeren af en fast bolig, som opretter et pantebrev for at stille sikkerhed for et lån hos et pengeinstitut. Ejerpantebreve bliver derfor brugt til dem, der gerne vil tage et lån i deres bolig.

Ejeren af ejerpantebrevet er både debitor og kreditor for pantebrevet. Derudover kan ejeren vælge at overdrage ejerpantebrevet til en anden part, typisk et pengeinstitut, som til gengæld låner penge til ejeren af pantebrevet. Pengeinstituttet får på den måde en underpanteret i pantebrevet, som kan bruges som sikkerhed til lånet.

Når ejerpantebrevet tinglyses står ejeren både som debitor og kreditor, mens den der modtager sikkerheden vil tinglyses som underpanthaver.

Det er i nogle tilfælde muligt at få en lavere rente til et lån, hvis du kan stille sikkerhed i din bolig med et ejerpantebrev. 

Betal hurtigt af – 10, 20 eller 30 år

Hvis du laver et pantebrevslån hos et pengeinstitut, er det en god idé at betale lånet af så hurtigt, som du kan. Grunden til at man bør betale et pantebrevslån hurtigt af er, at et pantebrevslån, som nævnt, typisk har en højere rente, end hvis du tager et lån i banken.

En god løbetid på et pantebrevslån vil være 10, 20 eller 30 år. Men som ved de fleste andre lån gælder; jo længere løbetid – jo mere koster det.

Hav et budget klar til ansøgningen

Ligesom hvis du skal i banken og ansøge om et lån, er det afgørende at du har et budget klar, når du ansøger om et pantebrevslån.

Selvom det er nemmere at få et pantebrevslån, da du stiller sikkerhed med ejendommen, er det vigtigt for långiver, at du viser, at du rent faktisk kan betale tilbage på lånet. Det er bestemt ikke långiverens ønske, at I skal ud i en tvangsauktion og derfor betyder det meget, at du viser at du har styr på din økonomi og kan betale tilbage.