Ejerpantebrev

Hvad er et ejerpantebrev?

Et ejerpantebrev, er et pantebrev, hvor ejeren af pantebrevet både er debitor og kreditor. Et ejerpantebrev bruges typisk af en boligejer til at stille sikkerhed for et lån, ved at långiver får underpant i ejerpantebrevet og der på den måde stilles sikkerhed for lånet.

Læs også: Sælgerpantebrev

 

Ejerpantebrev i fast ejendom

Den mest almindelige form for et ejerpantebrev er, hvor ejeren af fast ejendom stiller sikkerhed for et lån, ved at lave et ejerpantebrev i sin ejendom. Når ejerpantebrevet oprettes, står ejeren af boligen som både panthaver og pantsætter, og er på den måde både kreditor og debitor.

Ejeren kan så vælge at give fx et realkreditinstitut eller en bank underpant i ejerpantebrevet, og dermed stille sikkerhed for et lån. Når et pengeinstitut får underpant i ejerpantebrevet, sker der en underpantsætning af en del af ejerpantebrevet.

Pengeinstituttet kan bruge sikkerheden i lånet ved at kræve huset solgt, hvis ejeren ikke betaler tilbage på lånet. På den måde kan pengeinstituttet få pengene tilbage, ved at huset bliver solgt.

Læs også: Boliglån uden om banken

 

Ejerpantebrev i andelsbolig eller bil

Det er muligt at stille sikkerhed med andet end fast ejendom, hvis du gerne vil lave et ejerpantebrev. Her er der især to muligheder, som er meget almindelige:

 • Ejerpantebrev i andelsbolig
 • Ejerpantebrev i bil

Ejerpantebrev i andelsbolig eller bil fungerer på samme måde, ved at ejeren giver underpant til en långiver og stiller sikkerhed med det formuehavende. Sikkerheden fungerer, på samme måde som ved fast ejendom, ved at pengeinstituttet kan kræve at andelsboligen eller bilen bliver solgt, hvis ejerne ikke betaler af på lånet som aftalt.

For at tage et ejerpantebrev kræves det at du har noget værdi, som kan stilles som sikkerhed til lånet. Hvis du skal bruge et pantebrevslån til huskøb, er det derfor oftest ikke et ejerpantebrev der er den bedste løsning for dig.

Læs også: Andelsboliglån

 

Hvordan fungerer et ejerpantebrev?

Når ejeren af fast bolig, eller andet formuehavende, opretter et ejerpantebrev bliver personen både panthaver og pantsætter, hvilket vil sige at ejeren både er kreditor og debitor. Ejeren erklærer på den måde at have et krav med sig selv, og ejerpantebrevet er til at starte med kun et formelt stykke papir.

Når selve ejerpantebrevet er oprettet, kan ejeren vælge at give et pengeinstitut underpanteret i ejerpantebrevet, hvorved pengeinstituttet opnår en sikkerhed og kan efterfølgende låne penge til ejeren af ejerpantebrevet.

Når et ejerpantebrev bruges som sikkerhed for et lån hos fx en bank, vil banken typisk lave to yderligere dokumenter:

 • Gældsbrev
 • Håndpantsætningserklæring

Gældsbrevet fortæller, hvor meget ejeren skylder til banken, mens håndpantsætningserklæringen er et bevis for at banken har håndpant i boligen, og er dermed det juridiske dokument, der viser, at banken har underpant i boligen.

Læs også: Pant i fast ejendom

 

Tinglysning af ejerpantebrev

Som ethvert andet pantebrev skal et ejerpantebrev tinglyses for at være gyldigt. I dag foregår al tinglysning online via tinglysning.dk. Tinglysning er den offentlige registrering af rettighederne over en bolig.

Når du laver et pantebrev, skal det derfor tinglyses for at være gyldigt og for at vise at det pengeinstitut der har lånt penge til ejer af pantebrevet nu har rettighederne over en del af boligen.

Først skal selve ejerpantebrevet, hvor ejer står som både debitor og kreditor tinglyses, for at der er tale om et gyldigt pantebrev.

Når selve ejerpantebrevet er tinglyst, kan der oprettes underpant i ejerpantebrevet, som også skal tinglyses for at være gældende.

Førhen var pantebreve fysiske og det betød, at når der blev stiftet underpant i et pantebrev fik banken ejerpantebrevet i fysiske forstand. I dag foregår al tinglysning dog digitalt.

 

Indhent gratis og uforpligtende lånetilbud

- og få svar inden for 24 timer

Indhent lånetilbud

 

Hvad koster det at tinglyse et ejerpantebrev?

Når du skal tinglyse et ejerpantebrev, skal du betale tinglysningsafgift til det offentlige. Tinglysningen er et fast beløb samt et variabelt beløb der afhænger af ejerpantebrevet størrelse.

Det faste beløb lyder på 1.660 kroner, mens det variable beløb er på 1,5 % af ejerpantebrevets størrelse.

Ved tinglysning af underpant, er der ingen tinglysningsafgifter, og der skal derfor kun betales afgifter til oprettelse af selve ejerpantebrevet. Du kan derfor overdrage dele af ejerpantebrevet til en kreditor uden at det koster ekstra afgifter.

Læs også: Hvor meget kan jeg låne?

 

Hvad sker der når lånet er betalt af?

Når ejeren af ejerpantebrevet har betalt lånet af, skal pengeinstituttet ikke længere stå som underpanthaver og ejeren har igen fuld ret over hele ejerpantebrevet. Det er derfor vigtigt at ændre tinglysningen, så du igen er den fulde ejer over pantebrevet og dermed også har alle rettigheder over boligen.

Ejeren kan senere bruge det samme ejerpantebrev til at tage nye lån, ved at stille sikkerhed i den samme bolig.

Læs også: Lån i friværdi

 

Rente for ejerpantebrev

Når der tages lån via et ejerpantebrev, er det typisk muligt at låne til lavere renter end ellers, da der stilles sikkerhed med bolig eller anden værdi.

Når der tages et lån ved at bruge et ejerpantebrev som sikkerhed vil der blive aftalt en rente til gældsforholdet, som der løbende skal betales af på. I det tilfælde ejeren af pantebrevet ikke betaler af som aftalt har långiver mulighed for at kræve boligen solgt, for derigennem at få de aftalte penge igen.

Læs også: Ejendomskreditlån

 

Hvad er fordelene ved et ejerpantebrev?

Der er mange fordele ved et ejerpantebrev. Først og fremmest giver et ejerpantebrev indehaver af fx bolig eller bil mulighed for at tage et lån ved at stille sikkerhed med det formuehavende. Et ejerpantebrev giver dermed ejeren mulighed for at få en god fleksibilitet, da det gør det muligt at tage lån til at opfylde en anden drøm med.

En anden fordel ved et ejerpantebrev er, at du kan overdrage rettighederne over boligen til andre långivere uden omkostninger, da der ikke er tinglysningsafgift i forbindelse med stiftelse af underpant.

Et ejerpantebrev kan derfor bruges til at flere lån hos forskellige kreditorer uden at der skal betales ekstra afgifter.

Hvis der skulle oprettes et nye pantebrev, når der blev lavet et nyt lån, ville der være langt flere tinglysningsafgifter, og derfor er det en fordel at lave et ejerpantebrev.

Fordelen for pengeinstituttet er, at de kan låne penge ud, mod en sikkerhed i boligen som ejerpantebrevet giver-  Pengeinstituttet opnår dermed en stor sikkerhed, ved at låne penge til ejeren af pantebrevet.

Læs også: Huskøb

 

Hvad er forskellen på et almindeligt pantebrev og et ejerpantebrev?

Forskellen på et almindeligt pantebrevslån og ejerpantebrev er at ejeren af fast ejendom både står som kreditor og debitor ved oprettelse af et pantebrev.

Samtidig kan et ejerpantebrev bruges flere gange til forskellige lån, mens et almindeligt pantebrev kun kan have et lån fra en kreditor. Et ejerpantebrev kan have flere kreditorer og kan bruges flere gangen, hvilket giver en større fleksibilitet sammenlignet med et almindeligt pantebrev.

Der er derfor også penge at spare ved at ejerpantebrev, da du kun skal betale tinglysningsafgift en gang, selvom du bruger ejerpantebrevet til mere end et lån. Når ejerpantebrevet er tinglyst, kan du, uden at betale afgift, give underpant til forskellige kreditorer, og der er derfor penge at spare sammenlignet med et almindeligt pantebrevslån.

Der er også forskel på et ejerpantebrev og et sælgerpantebrev, selvom der ved et sælgerpantebrev også stilles sikkerhed i en bolig for lånet. Ved et sælgerpantebrev stilles der dog sikkerhed i den bolig som pantebrevet skal finansiere, mens der ved et ejerpantebrev stilles sikkerhed med en allerede købt bolig. Du kan læse meget mere om sælgerpantebrev her.

Læs også: Pantebrevslån


Vores kunder elsker os

 • Google anmeldelser
 • Facebook anmeldelser
 • Lån til dine boligdrømme

  - også hvis banken siger nej!

  Indhent lånetilbud