Pant i fast ejendom

Hvad er pant i fast ejendom?

Pant i fast ejendom bruges typisk i forbindelse med optagelse af boligfinansiering, da det giver långiver mulighed for at få pantsikkerhed i pantsætter bolig. At give sin långiver pant ifm. lån i fast ejendom, er en nødvendighed for at optage en traditionel boligfinansiering, som f.eks. realkreditlån, andelsboliglån eller ejendomskreditlån. Det er faktisk netop långivers pant i fast ejendom, som gør at disse lånetyper med stor afstand er markedets aller billigste.

I praksis fungere det således at långivere tinglyser et pantebrev i debitors bolig, for derved at give pantsikkerhed i boligen.

Når der stilles sikkerhed for et lån ved pant i fast ejendom, kan långiver kræve ejendommen på tvangsauktion, hvis forpligtelsen om gælden ikke bliver overholdt og derigennem opnår långiver en sikkerhed, når der lånes penge ud til ejeren af boligen.

Ved udbetaling af et lån, hvor der stilles sikkerhed i den faste ejendom, bliver der lavet et pantebrev, som er det juridiske dokument der indeholder forpligtelserne omkring lånet, og viser at der er givet pant i ejendommen mod lån af penge.

Pant i fast ejendom kan både bruges som sikkerhed via et pantebrev til køb af bolig og dermed som sikkerhed for et boliglån samt ved at tage lån i friværdi.

Boliglån med pant i fast ejendom

Når du skal have et lån til fast ejendom, kan du stille sikkerhed til långiver ved at give pant til långiver i den købte bolig. Dette gøres ved at tage et pantebrevslån. Et pantebrev er selve det juridiske dokument, der beviser at du som låntager har givet långiver underpant i din bolig.

Et pantebrevslån er en god mulighed for dig, der har fået nej af banken. Da der stilles sikkerhed for et pantebrevslån i den købte bolig, får långiver en god sikkerhed og lånet anses derfor som mindre risikabelt af realkreditinstituttet.

Hvis du ikke har mulighed for at tage et realkreditlån, er et pantebrev derfor en god mulighed for alligevel at få et lån til din bolig. Det er oftest til boliger i Udkantsdanmark, at det er svært at låne penge uden at der stilles sikkerhed med pant i den købte bolig.

Læs også: Boliglån udenom banken

Lån i friværdi

En anden situation, hvor der oftest bruges pant i boligen er, når ejeren af en fast ejendom ønsker at tage et lån i friværdien. I det tilfælde bruges ejendommen på samme måde til at stille sikkerhed for lånet i friværdien.

Friværdi er den værdi du har i boligen, som du ikke skylder væk. Det vil sige at friværdien regnes ved at tage husets værdi og trække den samlede gæld fra, som du evt. har i boligen.

Når du skal tage lån i friværdien, kan du maksimalt låne det beløb som friværdien dækker. Du kan altså ikke låne flere penge end friværdien i boligen er værd.

Fordelen ved at stille ejendommen som sikkerhed for et lån i friværdien er at du ofte kan få et lån til lavere rente end ellers, da der stilles sikkerhed i boligen.

Der kan derfor også være mange penge at spare ved at omlægge andre lån til lån i friværdien. Hvis du fx har et forbrugslån, bør du overveje at omlægge det, hvis du har mulighed for at låne penge i din boligs friværdi.

Læs også: Essentielle overvejelser før optagelse af huslån

Ejerpantebrev til lån i friværdi

Hvis du gerne vil optage et lån i din boligs friværdi, kan du oprette et ejerpantebrev. Forskellen på et typisk pantebrev og et ejerpantebrev er et du både står som debitor og kreditor, når du opretter et pantebrev.

For at oprette et ejerpantebrev skal du have noget formuehavende, som ejerpantebrevet kan dækker over. Det kan fx være ved at lave et ejerpantebrev i din faste ejendom. Der kan dog også laves et ejerpantebrev i andelsbolig eller en bil.

Når ejerpantebrevet er oprettet, kan du senere give et pengeinstitut underpant i ejerpantebrevet, som dermed stiller sikkerhed for et lån.

Pengeinstituttet kan så kræve boligen solgt, hvis du ikke overholder forpligtelserne i forbindelse med at betale af på lånet.

Når gælden er betalt af, skal pengeinstituttet fjernes som underpanthaver. Fordelen ved et ejerpantebrev er at det kan bruges flere gange. Du kan lade ejerpantebrevet stå og bruge det igen senere, hvis du får brug for at tage et nyt lån.

Indhent gratis og uforpligtende lånetilbud

- og få svar inden for 24 timer

Indhent lånetilbud

Tinglysning af pant i fast ejendom

Alle rettigheder over fast ejendom skal tinglyses. Når der udstedes pant i fast ejendom, skal det tinglyses for at være gyldigt, og der skal i den forbindelse betales tinglysningsafgift.

Tinglysningsafgiften på lån (pantebreve) udgør som udgangspunkt 1,45% af lånet hovedstol tillagt kr. 1825. Tilsvarende er tinglysningsafgiften på skøder (registrering af ejerskabet) 0,6% af købesummen tillagt kr. 1850. Du kan læse mere om beregning af tinglysningsafgift her.

I dag foregår al tinglysning online via tinglysning.dk.

I tingbogen for fast ejendom, er der forskellige punkter herunder et punkt omkring ejerforhold samt et punkt om pantsætning.

Når der laves pant i fast ejendom, skal det registreres under pantsætning, så pantsætningen kan ses der. Hvis pantsætningen ikke er tinglyst, anses det ikke for at være gyldigt og långiver opnår dermed ikke nogen sikkerhed for lånet, hvis der ikke er lavet gyldig tinglysning for pantsætningen.

Læs også: Fem overvejelse før du optager et huslån

Hvad er omfattet af fast ejendom?

Fast ejendom dækker både over jordarealer samt bygninger.

Et stykke jord med tilhørende bygning anses som samme faste ejendom, og har derfor en samlet værdi.

En bygning på en lejet grund kan i nogle tilfælde være særskilt fast ejendom og pantsættes uafhængigt af grunden.

Læs også: Lån til boligkøb

Forskellen på underpant og håndpant

Når der snakkes om pant, skelnes der mellem håndpant og underpant. Ved pant i fast ejendom er der tale om at långiver får underpant i ejendommen og retten over det pantsatte skal tinglyses.

Ved underpant beholder ejeren det pantsatte aktiv mens håndpant betyder at aktivet overgives til panthaveren, således at den oprindelige ejer ikke må bruge det pantsatte.

Ved pant i fast ejendom er der derfor tale om at långiver får underpant i boligen, da boligen stadig må bruges af låntager.

Håndpant bruges derfor i andre situationer, hvor der fx gives pant i en bil. Hvis en bil bruges som håndpant, overdrages bilen typisk til panthaveren indtil lånet er tilbagebetalt.

Lån i ejendomme

Der kan være mange forskellige årsager til, at du måske ikke kan få lov til at låne penge i banken til det hus, som du gerne vil have eller går og drømmer om. Kravene for at låne penge i banken er blevet skærpet, og det kan fx være svært at få lov til at tage et realkreditlån i ejendomme, der ligger langt uden for de større byer, eller i det såkaldte Udkantsdanmark. Men fortvivl ikke, for der kan være stor mulighed for at opnå lån ved hjælp af et pantebrevslån. Ved at få et pantebrevslån, stilles der sikkerhed i den bolig, som du vil købe, så långiveren får en sikkerhed for lånet, så der derved løbes en mindre risiko, hvis du ikke kan betale lånet tilbage på den måde, som I har aftalt. Derved er denne type lån mindre risikabelt for låntager som fx et lån fra et realkreditinstitut. Et pantebrev er det juridiske dokument, der beviser, at du giver långiveren underpant i din bolig.

Her hos Fairkredit har vi specialiseret os i at tilbyde at hjælpe dig med lån i ejendomme, når du ikke lige falder inden for de kriterier, som bankerne stiller. Vi kan tilbyde dig enten lån til boligkøb eller lån i friværdien af din nuværende bolig. Du er velkommen til at ringe til os på tlf. 70 27 27 26, så du kan have en personlig dialog med en af vores dygtige og kompetente medarbejdere. Vi kan træffes på telefon i alle hverdage fra kl. 9-17.

Pant i fast ejendom

Når du skal have finansieret et køb af bolig, kan det gøres ved, at du giver långiveren pant i din ejendom. Det, at give sin långiver pant i forbindelse med lån i fast ejendom, er en nødvendighed, hvis du vil optage en boligfinansiering som fx ejendomskreditlån, realkreditlån eller andelsboliglån. Det fungerer således, at långiveren eller långiverne tinglyser et pantebrev i den bolig, som du vil købe, så de derved har pantsikkerhed i boligen. Det betyder for dig som låntager, at hvis du ikke overholder dine forpligtelser omkring gælden i din bolig, kan långiver kræve ejendommen sat på tvangsauktion.

Et pantebrev kan også bruges, hvis du gerne vil tage et lån i den friværdi, som din nuværende bolig har. På samme måde som ved køb af ny ejendom, stilles der sikkerhed for dit lån i friværdien ved, at långiver får pant i din ejendom. Friværdien i din bolig er den værdi, som boligen har, når du har trukket det beløb fra, som du har i gæld på huset. Du kan maksimalt låne det beløb, som friværdien har, og altså ikke flere penge end boligen er værd. Det kan være en fordel at stille ejendommen som sikkerhed for et lån i friværdien, da du ofte kan opnå at få et lån til en lavere rente. Derfor kan du spare mange penge ved at omlægge eventuelle forbrugslån eller andre lån til et lån i friværdien i din bolig.

Når du evt. gerne vil optage et lån i friværdien af din bolig, kan du også oprette et ejerpantebrev. Der er den forskel på et almindeligt pantebrev og et ejerpantebrev, at du ved et ejerpantebrev står som både debitor og kreditor. Det kræver, at du har noget formue, som ejerpantebrevet kan dække over. En fordel ved et ejerpantebrev er også, at det kan bruges flere gange. Du kan vælge at lade ejerpantebrevet stå, og så bruge det igen på et senere tidspunkt, hvis du skulle få brug for at tage et nyt lån.

Hvad er pant i fast ejendom

En fast ejendom dækker over både bygninger og den tilhørende jord omkring. Når du har optaget et lån fast ejendom i form at et pantebrev, skal det tinglyses for at være gyldigt. Tinglysning foregår i dag online via tinglysning.dk. Man skal betale en tinglysningsafgift, når man får tinglyst pantebrevslån i ejendomme, og det skal registreres under pantsætning. Hvis pantebrevslån i ejendomme ikke er blevet tinglyst, bliver de ikke anset for at være gyldige, og derved har långiveren ikke nogen sikkerhed for lånet.

Pant i ejendom

Når man snakker om pant, findes der både noget, der hedder underpant og håndpant. Ved pantebrevslån i ejendomme får långiverne underpant i ejendommene, og retten over de pantsatte faste ejendomme skal tinglyses, så de er gyldige. Når der er tale om underpant, beholder ejeren af den pantsatte bolig ejendommen, da långiveren har underpant i den. Håndpant bruges, hvis der fx skal gives pant i en bil. Når der er tale om håndpant, bliver bilen overdraget til långiveren, indtil lånet på bilen er helt tilbagebetalt.

Her hos Fairkredit har vi mange års erfaring med pantebrevslån, og vi kender markedet ud og ind. Vi sidder klar til at hjælpe dig med at finde det rette lån, så dine drømme snart kan blive til virkelighed.

Lån til dine boligdrømme

- også hvis banken siger nej!

Indhent lånetilbud